Bảng nhân 9

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Gấm
Người gửi: Nguyễn Bá Quyết (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:37' 21-01-2015
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
MÔN TOÁN LỚP 3
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
Bảng nhân 9
9 được lấy 1 lần, ta viết:
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 = 9 + 9 = 18
Vậy :
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
Vậy :
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán

9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Bảng nhân 9
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
Bảng nhân 9

9 x 1 =
9 x 3 =
9 x 4 =
9 x 7 =
9 x 6 =
9 x 2 =
9 x 8 =
9 x 9 =
9 x 5 =
0 x 9 =
9 x 0 =
9 x 10 =
36
9
27
18
63
54
45
72
81
0
0
0 x 9 = 0
9 x 0 = 0
90
9 x 1 = 9
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
Bài 1. Tính nhẩm:
Bảng nhân 9
Bài 2: Tính
a) 9 x 6
9 x 3 x 2
b) 9 x 7 - 25
9 x 9 : 9
= 54 + 17
= 71
= 63 – 25
= 38
= 81 : 9
= 9
= 27 x 2
= 54
+ 17
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán

Bảng nhân 9
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?
3
Tóm tắt:
1 tổ: 9 bạn
3 tổ: ? bạn
Bài giải
Lớp 3B có số học sinh là:
9 x 3 = 27 (bạn)
Đáp số: 27 bạn
Bảng nhân 9
36
45
63
72
90
Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán

Bảng nhân 9
9 x 3 =
9 x 9 =
9 x 4 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 5 =
9 x 6 =
9 x 10 =
9 x 2 =
9 x 5 =
27
81
36
9
72
45
54
90
18
45
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Ô SỐ BÍ MẬT
9 được lấy 1 lần, ta viết:
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy :
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 =
9 + 9 + 9 =
27
Vậy :
9 x 2 = 18
9 x 1 = 9
9 x 3 = 27
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán

9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 35
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Bảng nhân 9
 
Gửi ý kiến