Đề thi tin học K5 - HK II 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Quyết (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 02-08-2013
Dung lượng: 110.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG TH PHƯỚC HÒA B
LỚP: …………
HỌ VÀ TÊN: …………………………….
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC KHỐI 5
(Thời gian: 35’ không tính thời gian phát để)
Ngày thi: … tháng 05 năm 2013

ĐIỂM
Nhận xét của giáo viên
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

LT
TH
TĐ
Đề bài:
Trắc nghiệm (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c hoặc d của những câu trả lời đúng.
Câu 1: Trên màn hình của Word, nút lệnh nào dùng để căn phải lề cho văn bản? (0,5đ)
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Trong các bước thực hiện sau đây, bước thực hiện nào dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản. (0,5đ)
Insert ( Page Break
Insert ( Chart
Insert ( Hyperlink
Insert ( Picture
Câu 3: Chọn bước thực hiện để xóa một hàng trong bảng. (0,5đ)
Đặt con trỏ vào dòng cần xóa ( Layout ( Delete ( Delete Cells…
Đặt con trỏ vào dòng cần xóa ( Layout ( Delete ( Delete Columns
Đặt con trỏ vào dòng cần xóa ( Layout ( Delete ( Delete Rows
Đặt con trỏ vào dòng cần xóa ( Layout ( Delete ( Delete Table
Câu 4: Từ bắt đầu của mọi thủ tục là từ gì? (0,5đ)
FD b. RT c. End d. To
Câu 5: Chọn tên thủ tục được đặt đúng cách. (0,5đ)
Tam giac b. Tamgiác c. 123456 d. Tamgiac
Câu 6: Để có được dòng chữ “TH Phuoc Hoa B” trên màn hình chính của Logo ta gõ lệnh gì? (0,5đ).
a. Label “TH Phuoc Hoa B b. Show [TH Phuoc Hoa B]
c. Print [TH Phuoc Hoa B] d. Label [TH Phuoc Hoa B]
II. Tự luận (2 đ)
Câu 1: Điền các từ sau vào chổ trống: Thao tác, thủ tục, công việc, thứ tự. (1đ)
……………. là một dãy các …………….. được thực hiện theo ……………. để hoàn thành một ……………… nào đó.
Câu 2: Một thủ tục được chia làm mấy phần? Em hãy kể tên các phần đó ? (1đ)
Thực hành (5 điểm)
Câu 1: Em hãy tạo bảng và chèn hình ảnh vào bảng như mẫu sau: (3đ)

Thể thao


Nghiên cứu khoa học


Nông nghiệp


Câu 2: Em hãy viết thủ tục trong logo vẽ hình như mẫu sau: (2đ) 
Gửi ý kiến