Các thành viên đã tải về

No_avatar
Từ Lùn
tải lúc 10:56 19/09/2021
No_avatar
Đào Văn Ửng
tải lúc 05:38 10/09/2021
No_avatar
nguyễn thị hiền
tải lúc 23:10 25/06/2021
No_avatarf
Dương Thị Mùi
tải lúc 14:20 31/05/2021
No_avatar
Trần Lê Ngọc Hương
tải lúc 12:12 20/05/2021
0-avatar
Phan Thị Ngọc Lan
tải lúc 15:09 19/05/2021
No_avatar
Luc Quan Kien
tải lúc 00:20 13/05/2021
No_avatarf
Lê Thị Bảo Phương
tải lúc 04:56 11/05/2021
No_avatar
Trần Vẳn Tuấn
tải lúc 07:06 05/05/2021
No_avatar
Trần Đình Tuyến
tải lúc 18:52 03/05/2021
No_avatar
Nong Thi Hau
tải lúc 10:16 03/05/2021
No_avatarf
Nguyễn Thị Nguyệt
tải lúc 09:45 29/04/2021
No_avatar
Hoàng Thị Kim Hoa
tải lúc 21:17 28/04/2021
Avatar
Nguyễn Văn Thành
tải lúc 13:05 28/04/2021
No_avatarf
Đoàn Thị Phượng
tải lúc 14:36 27/04/2021
No_avatar
Nguyễn Thị Định
tải lúc 21:44 26/04/2021
No_avatar
trần thị thùy trang
tải lúc 15:28 22/04/2021
No_avatarf
Au Kim Ngan
tải lúc 21:41 21/04/2021
Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện, C tỉnh năm 2015

Tác giả: Hoàng Thị Lệ Trinh

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường TH Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓