Các thành viên đã tải về

No_avatar
Nguyễn Tiến Thể
tải lúc 07:08 10/09/2021
No_avatar
Chung Van Lam
tải lúc 15:53 28/09/2020
No_avatar
Nguyễn Quang Huy
tải lúc 14:34 27/12/2017
No_avatarf
Nguyễn Hằng
tải lúc 16:35 06/01/2016
No_avatar
Nguyễn Thanh Sang
tải lúc 10:52 16/09/2015
Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện, được gửi đi tỉnh năm 2015

Tác giả: Nguyễn Thế Nhân

Chức vụ: Giáo viên thể dục

Đơn vị: Trường TH Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓