Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện năm 2015

Tác giả: Ngô Hoàng Tố Uyên

Chức vụ: Giáo viên nhạc

Đơn vị: Trường TH Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓