Các thành viên đã tải về

No_avatarf
Linh Thị Luan
tải lúc 09:00 02/05/2019
No_avatarf
Nguyễn Thị Hoa
tải lúc 21:29 02/04/2019
No_avatar
Biu Thuy Ngoc Han
tải lúc 00:03 12/11/2018
No_avatarf
Lê Thị Hạnh
tải lúc 08:44 24/10/2018
No_avatar
Nguyễn Quang Huy
tải lúc 14:36 27/12/2017
No_avatarf
nguyễn thị thơm
tải lúc 09:45 26/11/2016
No_avatar
Tống Thi Tuyết
tải lúc 20:03 12/03/2016
Avatar
Trần Ngọc Tú
tải lúc 19:13 16/01/2016
No_avatarf
Phạm Ngọc Bảo
tải lúc 05:39 16/01/2016
No_avatarf
Lê Thủy
tải lúc 15:15 12/01/2016
Avatar
Nguyễn Minh An
tải lúc 10:43 08/11/2015
Avatar
Lê Thị Diễm Phượng
tải lúc 21:01 21/10/2015
Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện năm 2015

Tác giả: Ngô Hoàng Tố Uyên

Chức vụ: Giáo viên nhạc

Đơn vị: Trường TH Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓