Các thành viên đã tải về

No_avatar
Bắt Xong Hiếp
tải lúc 20:52 02/03/2021
No_avatar
Đỗ Thị Thanh Kim
tải lúc 07:38 06/01/2021
No_avatar
Đinh Quê
tải lúc 14:15 18/06/2020
No_avatarf
Huỳnh Thị Thu Quyên
tải lúc 14:47 02/02/2020
No_avatarf
Nguyễn Hoài
tải lúc 20:40 06/04/2019
No_avatarf
Trần Thị Trung Hiếu
tải lúc 16:08 08/01/2019
No_avatarf
Avô Gia Khoa
tải lúc 12:59 04/12/2018
Avatar
Never Give Up
tải lúc 20:28 17/05/2018
No_avatar
Nguyễn Quang Huy
tải lúc 14:40 27/12/2017
No_avatar
Trường TH Phước Hòa B
tải lúc 10:03 22/09/2017
No_avatar
Trần Nam
tải lúc 15:08 02/05/2017
No_avatar
lê thiện quân
tải lúc 15:27 25/04/2017
No_avatarf
Hoàng Thị Lệ Trinh
tải lúc 12:18 11/11/2016
No_avatarf
Nguyễn Thị Hiếu
tải lúc 03:42 08/11/2016
No_avatar
Nguyễn Thanh Vũ
tải lúc 14:16 11/10/2016
Avatar
Trần Ngọc Tú
tải lúc 19:11 16/01/2016
No_avatar
Nguyễn Thị Hăng
tải lúc 06:07 04/11/2015
No_avatar
Phạm Thị Bích Hằng
tải lúc 21:33 14/10/2015
Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện năm 2015

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường TH Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓