Các thành viên đã tải về

No_avatarf
Trương Thị Bé
tải lúc 15:43 05/06/2021
No_avatarf
Lê kim đồng
tải lúc 18:31 18/05/2021
No_avatarf
Hà Thị Mai
tải lúc 21:21 10/05/2021
No_avatar
Nguyễn Thiệu Son
tải lúc 14:31 27/04/2021
No_avatar
Kiều Thị Huệ
tải lúc 06:25 07/03/2021
No_avatar
Liễu Phạm
tải lúc 21:06 03/03/2021
No_avatarf
Tôn Nữ Lê Khanh
tải lúc 12:26 30/12/2020
No_avatar
Hoàng Thanh Trì
tải lúc 17:19 10/11/2020
No_avatar
Nguyễn Chí Bạn
tải lúc 08:46 01/11/2020
No_avatar
đinh the hiền
tải lúc 05:31 13/10/2020
No_avatarf
Lê Thị Hóa
tải lúc 20:41 12/10/2020
No_avatar
hồ thị hiêm
tải lúc 11:23 25/09/2020
No_avatar
Phùng Thanh Vũ
tải lúc 13:05 08/06/2020
No_avatar
Trần Thu Giang
tải lúc 16:01 03/06/2020
No_avatar
Đỗ Thị Diệu Hạnh
tải lúc 13:11 31/05/2020
No_avatar
Lê Tiến Hùng
tải lúc 20:09 25/05/2020
No_avatarf
Hac Thị Thắm
tải lúc 08:38 25/05/2020
No_avatar
Nguyễn Văn Phong
tải lúc 09:06 24/05/2020
Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện năm 2015

Tác giả: Phạm Thị Tám

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường TH Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓