Các thành viên đã tải về

No_avatar
Phan Vy Oanh
tải lúc 18:43 15/09/2021
No_avatar
Trần Anh Hoàn
tải lúc 16:09 25/06/2021
No_avatar
Thanh Mai
tải lúc 20:33 19/12/2020
No_avatarf
L Th Hu
tải lúc 18:48 03/12/2020
No_avatarf
Nguyễn Thị Ngoan
tải lúc 08:26 06/10/2020
No_avatar
Phan Van Loc
tải lúc 20:44 16/08/2020
No_avatarf
Hac Thị Thắm
tải lúc 08:39 25/05/2020
No_avatar
Kiet Dinh An
tải lúc 12:53 06/10/2019
No_avatarf
phan thị thu lành
tải lúc 15:04 24/04/2019
No_avatarf
huỳnh thị kim ba
tải lúc 19:58 14/02/2019
No_avatarf
Trần Thị Trung Hiếu
tải lúc 16:02 08/01/2019
No_avatarf
Nguyễn Thu Thủy
tải lúc 16:35 12/04/2018
No_avatar
Nguyễn Quang Huy
tải lúc 15:01 27/12/2017
No_avatar
Trần Nho Việt
tải lúc 08:20 28/09/2017
No_avatar
phạm thế anh
tải lúc 10:28 16/01/2017
No_avatarf
Đỗ Thị Bích Lập
tải lúc 15:08 19/12/2016
Avatar

Sáng kiến kinh nghiệm đạt B huyện năm 2016

Tác giả: Trần Thị Cúc

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường Tiểu học Phước Hòa B - Phú Giáo - Bình Dương

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓