Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên lê văn key
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
Quận/huyện Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2260 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này