Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chúc
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phu Giao
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Ngân
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 34 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 244 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này