Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Sáu
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Thị Trấn Đinh Cả
Tỉnh/thành Thài Nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2038 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này