Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên NGND. Nguyễn Thị Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Phú 2
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7738 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2803 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này