Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lương Ngọc Chính
Giới tính Nam
Đơn vị Trưuong TH An Lac
Tỉnh/thành Yen Bai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 403 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này