Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên D­­­Uong Thu Tinh
Giới tính Nữ
Đơn vị tieu hoc mo che
Tỉnh/thành thai nguyen
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3751 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4012 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này