Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trường TH Phước Hòa B
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hòa B
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Mai Quốc Quân, Nguyễn Văn Chúc
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 225 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10395 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này