Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Bá Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/agehero889
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hòa B
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trường TH Phước Hòa B, Nguyễn Văn Chúc
Đã đưa lên 314 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 162 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52395 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này