Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hải Thanh
Giới tính Nam
Đơn vị trường tiểu học Liêng Sronh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 128 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này