Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ninh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vanninh77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Ea H'leo
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Đức Đạo, Quách Đình Bảo
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2387 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1527 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này