Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồ Điệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thạnh An
Quận/huyện Huyện Cần Giờ
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 873 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11229 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này